Skillnaden före och efter bearbetning av vinklarna