Den sista vinkeln på gång, här utplattad för att sen bockas i rätt (skarpare) vinkel
Loading...